Ubezpieczenie Wypadkowe w Niemczech

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Wypadek może zdarzyć się wszędzie i o każdym czasie.
Takiego ryzyka nie możemy wykluczyć. Często dramatyczne finansowe następstwa takich sytuacji może zmniejszyć ubezpieczenie wypadkowe (ochrona tak w pracy jak i w czasie wolnym).

Co jest szczególnego w 1000 Plus Police?

 • dynamika składek jest automatycznie dopasowywana do aktualnych kosztów
 • koszty transportu z wypadku do 50 tys. Euro w Niemczech jak i za granicą
 • nowo-narodzone dzieci są do 6 miesiąca życia także ubezpieczone od wypadków
 • w razie wypadku śmiertelnego wskazana przez nas osoba otrzymuje jednorazowe odszkodowanie
 • koszty wypadku przy uprawianiu sportów wyczynowych (niewiele innych ubezpieczalni je obejmuje) – na życzenie można tę opcję wykreślić i składka jest wtedy niższa
 • zwolnienie od płacenia składek przy bezrobociu (min. 1 rok trzeba przepracować i w przypadku utraty pracy Stuttgarter opłaca składki nawet do 5 lat. Ten przywilej nie dotyczy jedynie pracujących na własny rachunek – Selbstständige)
 • dodatkowo dla osób ubezpieczonych zdrowotnie w prywatnych kasach chorych, dzięki naszym staraniom udało się rozszerzyć taryfę 1000 Plus Police, która pokrywa ewentualny wkład własny ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości 1.000 € jeśli znajdziemy się w szpitalu z powodu wypadku

Za wypadki Stuttgarter uznaje również:

 • następstwa ukąszenia przez kleszcze
 • oparzenia słoneczne
 • powikłania zdrowotne po szczepieniach
 • zatrucia pokarmowe
 • wypadki, których przyczyną był zawał, wylew
 • jeżeli uszczerbek na zdrowiu nastapił w czasie bójki, ale tylko w obronie własnej (musi być świadek)
 • utrata zdrowia przy ratowaniu innych ludzi
 • utrata zdrowia powstała przy nurkowaniu, do 10 metrów głębokości
 • następstwa zachłyśnięcia wodą
 • utonięcia
 • uduszenia
 • zamarznięcia, odmrożenia

Ubezpieczenie wypadkowe jest ważne 24 godziny na dobę, na całym świecie.