<span lang ="pl">Ubezpieczenia</span>

Szybki Kontakt:

Visit Us
Follow Me
Whatsapp

Ubezpieczenia :

  • KRANKENVERSICHERUNGEN – ubezpieczenia zdrowotne prywatne i/lub państwowe
  • BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG – renta zdrowotna na wypadek niezdolności do pracy
  • LEBENSVERSICHERUNG – ubezpieczenie emerytalne z zabezpieczeniem na życie
  • UNFALLVERSICHERUNG – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • HAFTPFLICHTVERSICHGERUNG – Odpowiedzialność Cywilna (OC w życiu prywatnym)
  • BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG – ubezpieczenie od szkód w miejscu pracy (OC w działalności gospodarczej)
  • HAUSRATVERSICHERUNG – ubezpieczenie mieszkań, domów, nieruchomości
  • RECHTSCHUTZ – ochrona prawna
  • STERBEGELD – zasiłek pogrzebowy / kasa pośmiertna